banner

မော်လီကျူး ဇီဝဗေဒ ဓာတ်ပစ္စည်းများ

ကိုးကား

အညွှန်းကိန်းစာရင်းဇယားများအရ၊ Foregene ထုတ်ကုန်များ၏ SCI ကိုးကားမှုစုစုပေါင်းအရေအတွက်မှာ ၂၃၁၊ စုစုပေါင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအချက်မှာ ၇၈၆.၂၀၂၊ အမြင့်ဆုံးသက်ရောက်မှုအချက်မှာ ၁၇.၈၄၈ ဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှသက်ရောက်မှုအချက်မှာ ၃.၄၀၃ ဖြစ်သည်။

asdad1
asdad2
asdad3
asdad4
asdad5